הסכם זוגיות

הסכם זוגיות

הסכם זוגיות הוא שם נוסף שניתן להסכם ממון או הסכם חיים משותפים, כשהדגש הושם על נושא הזוגיות, קרי הקשר הזוגי.

בעשורים האחרונים, עם השיפור הדרמטי במעמד האישה, נדרש עדכון גם בגישה המשפטית ביחס לאישה בעת פרידתה מבן זוגה.

בהתאם לכך, התפתחה פסיקה וחקיקה המסדירה את נושא חלוקת הרכוש המשותף בין בני זוג שנפרדו דרכיהם.

הסכם זוגיות הוא הסכם שיכולים לחתום עליו בני הזוג בכדי לקבע מראש את הכללים לחלוקת הרכוש, או למנוע מלכתחילה חלוקה כזאת סביב נכסים מסוימים.

מהו הסכם זוגיות?

זהו הסכם הנחתם בין שני בני זוג, בין שהם נשואים, בין שהם ידועים בציבור ובין שהם חיים במודל זוגי אחר.

הסכם הזוגיות דומה בתכליתו להסכם חיים משותפים ולהסכם ממון, אם כי משמו של ההסכם ניתן להבין כי הדגש בהסכם הוא הקשר הזוגי בין בני הזוג, וכל הקשור לרכוש, הון וממון שאיתם מגיע כל בן זוג אל הקשר, ושאותם ייצרו בני הזוג במהלך חייהם המשותפים כזוג.

במסגרת הסכם הזוגיות, קובעים בני הזוג כיצד יחולקו מרכיבים פיננסיים בחייהם, הן לאורך הזוגיות והן במקרה של פירוק הקשר הזוגי, ובכלל זה: דירה ונכסי נדל”ן אחרים, חסכונות, זכויות בנייה, זכויות בעסק, עסקים, זכויות סוציאליות, זכויות פנסיוניות, נכסים מוחשיים ובלתי מוחשיים וכן הלאה.

במסגרת ההסכם יכולים בני הזוג להסכים על כך שכל הרכוש אותו ישיגו בני הזוג לאורך שנות זוגיותם, יהיה רכוש משותף בעוד רכוש שאיתו נכנס כל בן זוג אל הקשר מלכתחילה, יישאר בבעלות מלאה של אותו בן זוג בכל מקרה. ההסכם יכול להתייחס למצבים מסוימים כמו קבלת ירושה, מות אחד מבני הזוג, פרידה וכן הלאה, הכל במטרה ליצור וודאות סביב הממון של כל אחד מבני הזוג וסביב הממון המשותף שישיגו בני הזוג במהלך תקופת הזוגיות.

בהסכם הזוגיות ניתן לכלול גם מרכיבים שאינם קשורים לממון באופן ישיר, ובכלל זה חינוך הילדים, ענייני בריאות וכל עניין אחר שמעוניינים בני הזוג להגדיר ולקבע מראש, על מנת להסיר ספקות שעלולים לצוץ אצל כל אחד מבני הזוג לגביו.

למי מיועד הסכם זה?

הסכם זוגיות יכול להתאים לכל זוג המקיים קשר זוגי, בין במודל של נישואים דתיים ובין בכל מודל אחר כמו נישואים אזרחיים או ידועים בציבור.

ככלל, בישראל ישנה חקיקה מסודרת סביב כל הנושא של פירוק קשר זוגי רשמי בין זוג נשוי, מה שמותיר פחות מקום לפרשנות של בתי המשפט ומגביר את הוודאות של בני הזוג לגבי האופן בו יחולק הרכוש ביניהם במקרה של פרידה. יחד עם זאת, גם זוגות נשואים עשויים להיתקל בשלל סיטואציות בהן עלולה להיווצר מחלוקת סביב האופן בו יש להתייחס לנכס כלשהו, כנכס משותף או נכס פרטי של אחד מבני הזוג.

המצב הולך ומחמיר עבור זוגות שמקיימים קשר זוגי ללא נישואים, ובפרט ידועים בציבור. הזוגיות של זוגות ידועים בציבור אינה זוכה לחקיקה ייעודית בישראל, ולכן נותר מקום רב לפרשנות של בית המשפט. עבור זוגות אלה בהחלט קיים היגיון חזק לחתימה על הסכם זוגיות שיסדיר את העניינים ביניהם ויגביר את הוודאות אצל כל אחד מבני הזוג, אך כאמור הסכם זוגיות הוא הסכם חיובי ונכון עבור כל זוג, בעיקר אם אחד או שני בני הזוג נכנסים לקשר עם נכסים וממון, אך לא רק.

מהי חשיבותו של ההסכם?

כאשר אנו נכנסים לקשר זוגי חדש, האלמנט האנושי החזק ביותר שמשפיע עלינו הוא הרגש.

אנחנו בדרך כלל נמצאים בשלב של התאהבות, נותנים אמון מלא בבן הזוג שלנו ורוצים להדגיש את אהבתנו אליו.

כל זה טוב ויפה וכך ראוי שיהיה, אך חשוב גם להישאר עם הרגליים על הקרקע, ולהבין שכל זוג שהתגרש אי פעם התחיל את הקשר שלו עם אותם רגשות בדיוק. החיים הם דינמיים ודברים יכולים להשתנות, ובמיוחד רגשות. שינויים אלה יכולים להוביל לעיתים לפירוק הקשר הזוגי, ואז לא ייוותר דבר מאותם רגשות יפים שהציפו אותנו בתחילת הקשר.

הסכם זוגיות

הסכם זוגיות הוא בדיוק ההסכם שאמור לסייע לנו להתמודד עם מצב זה.

על אף אהבתנו החזקה לבן הזוג, אנחנו רוצים ליצור אצלנו וודאות גבוהה לגבי הרכוש הפרטי שלנו נכון להיום והרכוש הפרטי העתידי שלנו (ירושות למשל), וכן לגבי האופן בו יחולק רכוש משותף ובאילו תנאים יוגדר רכוש כרכוש משותף.

כשהדברים ברורים וודאיים, אנחנו פנויים יותר ליהנות מהרגשות שלנו ולטפח את הקשר הזוגי שלנו, ומוציאים את הפחד וחוסר האמון מהמשוואה.

על אף שהסכם זוגיות נחשב לכאורה כסממן של חוסר אמון, בפועל הוא הכלי הטוב ביותר לבניית אמון בין בני זוג.

ביטול ושינוי הסכם זוגיות

הסכם זוגיות הוא הסכם לכל דברן, וכדי לתת לו תוקף משפטי, על בני הזוג להביא את ההסכם לאישור בית המשפט.

רק לאחר קבלת אישור בית המשפט הופך ההסכם לבעל תוקף משפטי שיכול לשמש כראיה במאבק משפטי עתידי.

כפי שלא ניתן לבטל או לשנות הסכם שכירות או הסכם עבודה בהסכמת צד אחד ולא הסכמת הצד השני, כך לא ניתן לבטל או לשנות גם הסכם זוגיות ללא הסכמת שני הצדדים.

אחרי שאמרנו את זה, החוק מותיר פתח לביטול הסכם גם עבור חוזים שכבר נחתמו, וזאת בתנאי שקיימת אחת מהעילות הבאות לביטול ההסכם: תרמית, הטעיה, חוסר תום לב, חוסר רצון, עושק או כפייה. אם יכול אחד הצדדים להוכיח כי חתימתו על ההסכם נעשתה תחת אחד התנאים הללו, ייתכן שיוכל לשכנע את בית המשפט לבטל את ההסכם כליל.

לעניין שינוי הסכם, שינוי הסכם זוגיות דורש הסכמה של שני הצדדים לשינוי המבוקש.

ללא הסכמת שני הצדדים לא ניתן לשנות את ההסכם, ונדרשת פנייה לבית המשפט, שוב, עם יכולת להוכיח את אחת העילות שפירטנו לעיל כעילה מספקת לשינוי ההסכם.

הפרת הסכם זוגיות

הפרת הסכם זוגיות יכולה להתבצע באמצעות ביצוע פעולות “מאחורי הקלעים” וללא ידיעת בן הזוג, המיועדות לקבע בעלות על נכס או ממון בניגוד לאמור בהסכם הזוגיות.

פעולות אלה יכולות לכלול חתימה על חוזים ורכישת נכסים ללא ידיעת בן הזוג, צבירת רכוש והון ללא ידיעת בן הזוג.

מן הסתם, הפרה כזאת צריכה תחילה להתגלות על מנת שתיחשב הפרה, אך מרגע שנתגלתה, קיימת עילה לבן הזוג השני לתבוע את חלקו באותו ממון ורכוש שהושגו בניגוד לקבוע בהסכם הזוגיות.

לסיכום

כל פעולה סביב הסכם זוגיות, החל מעריכת ההסכם, דרך אישורו בבית המשפט וכלה בבקשה לשנותו, לבטלו או להיאבק סביב הפרת ההסכם, רצוי שיבוצע בליווי עורך דין המתמחה בתחום של ענייני משפחה. עורך הדין יוודא כי לשון ההסכם עולה בקנה אחד עם החקיקה ועם הפסיקה הקיימת, ויסייע לצדדים לאכוף את ההסכם בשעת הצורך, או להגיע להסכמות חדשות כשאלו נדרשות וכאשר שני הצדדים מביעים נכונות להגיע אליהן.

ידועים בציבור

הסכם ידועים בציבור

אם אתם נתקלים בשנים האחרונות יותר ויותר במונח “ידועים בציבור”, זה לא במקרה.

יותר ויותר זוגות ישראליים בוחרים בקיום קשר זוגי מבלי להיכנס לברית הנישואין כפי שהיא מוגדרת בחוקי המדינה.

זוגות אלה מוגדרים כזוג הידוע בציבור. מהם ידועים בציבור? האם זוג הידוע בציבור זקוק לאישור רשמי על היותו כזה? האם מגיעות להם זכויות כזוג נשוי? כל התשובות בשורות הבאות.

מהם ידועים בציבור?

בשנים האחרונות יותר ויותר זוגות ישראלים בוחרים, או נאלצים, לקיים את הקשר הזוגי ביניהם מבלי להינשא זה לזה.

זוגות אלה מקיימים חיי זוגיות מלאים ומנהלים משק בית משותף כמו כל זוג נשוי, אך אינם נשואים בפועל.

על מנת לבסס את כל נושא הזכויות והחובות לאותם זוגות, נוצר הצורך להגדיר אותם תחילה, וההגדרה שניתנה להם היא “ידועים בציבור”, קרי זוגות שאינם נשואים אך ידועים בפני הציבור כזוגות לכל דבר ועניין. בניגוד לדעה הרווחת, הבחירה באופציה של ידועים בציבור היא לא תמיד בחירה חופשית ולעיתים יכולה לנבוע מאילוץ.

כך למשל, חסרי דת או מי שיהדותם מוטלת בספק, זוגות מעורבים מבחינה דתית, זוגות חד מיניים ופסולי חיתון.

עבור זוגות אלה, מוסד הידועים בציבור הוא האופציה היחידה לקיים קשר זוגי ולזכות בהכרה בזוגיותם.

מתי מוכר זוג כזוג ידוע בציבור?

בישראל כיום לא קיים חוק המסדיר את זכויותיהם וחובותיהם של זוגות ידועים בפני הציבור.

לאורך השנים הוכנסו תיקונים בחוקים שונים, על מנת להסדיר את מעמדם של ידועים בציבור בנושאים שונים כדוגמת זכויות פנסיוניות, מעמד אלמן/ אלמנה וכדומה, אך לא קיים חוק ייעודי המסדיר את הנושא בכללותו.

בחוק הביטוח הלאומי קיימת התייחסות לידועים בציבור על מנת לקבע את זכותו של אלמן/ה לידוע/ה בציבור לאחר מותו/ה.

בהיעדר חוק מסודר, תלויים הידועים בציבור במדיניות של הגופים השונים במגזר הציבורי והפרטי ביחס למוסד הידועים בציבור.

בנושא הפנסיה קובעת כל קרן פנסיה את מדיניותה סביב ההכרה בזוגות ידועים בציבור כזוגות נשואים בכל הקשור למעמד בן הזוג בתוך הפנסיה.

במצב זה, נאלצים זוגות ידועים בציבור לפנות פעמים רבות לערכאות משפטיות על מנת לתבוע את זכויותיהם, וברבות הימים הפכה הפסיקה המשפטית למעין מדריך להכרה בזוגות ידועים בציבור.

על פי הפסיקה הקיימת, ידועים בציבור הם בני זוג המקיימים קשר רומנטי, מתגוררים יחד ומנהלים משק בית משותף.

לאורך השנים פסיקה זו חלחלה לתקנונים של מוסדות רבים בישראל, והפכה לסטנדרט בהכרה בזוגות ידועים בציבור.

ככלל, מוסדות אלה דורשים אישור של ערכאה משפטית ו/או של הביטוח הלאומי, על כך שבני הזוג הם ידועים בציבור, כשלעיתים גם אישורים מטעם ארגונים כמו “משפחה חדשה” או “הויה” גם הם מתקבלים כאישורים רשמיים. מה שחשוב להבין הוא, שזוגות שחיים כידועים בציבור אך אין להם כל אישור רשמי לכך מאף גורם שלטוני, עשויים להיתקל בקשיים עם פנייתם לתביעת זכויותיהם, ולרוב יצטרכו לנהל מאבק משפטי להוכחת מעמדם.

כיצד ניתן לקבל הכרה של ביטוח לאומי בזוג ידועים בציבור?

המוסד לביטוח לאומי מעניק לזוגות ידועים בציבור זכויות שוות לאלו שזכאי להן זוג נשוי, ובתנאי שהצהירו על זוגיותם.

על מנת לקבל הכרה של הביטוח הלאומי כזוג ידועים בציבור, יש למלא טופס ייעודי של הביטוח הלאומי, במסגרתו יהיה על בני הזוג לענות על שאלות הנוגעות לחייהם הזוגיים ולצרף את האישורים הנדרשים. כמו כן, על בני הזוג לצרף תצהיר של שני עדים, המעידים על מערכת היחסים של בני הזוג כזוג המנהל משק בית משותף. לאחר הגשת המסמכים, יבחן הביטוח הלאומי את הבקשה ויאשר או ידחה אותה. הכרת הביטוח הלאומי בזוגות ידועים בציבור היא חשובה מאוד בכל הקשור לתשלומי קצבת זקנה וכל קצבה אחרת בהם קיימת משמעות לחיי האזרח במסגרת של נישואין.

הכרה זו גם משליכה על אופן ההתייחסות של גורמים אחרים במשק לבני הזוג כידועים בציבור.

ידועים בציבור וזכויות ירושה ושאירים

על פי החוק במדינת ישראל, מוגדרים שאירים כאלמן/תו של הנפטר וילדיו הסמוכים על שולחנו עד גיל 21.

בהיעדר חקיקה המסדירה את מעמדם של זוג הידוע בציבור, נשאלת השאלה האם בן/ת זוג הידוע בציבור יכול להיחשב לאלמן/ה לאחר מות בן/ת זוגם. נושא זה הוכנס כתיקון לחוק הביטוח הלאומי, ועל פיו נחשבים בן/ת זוג הידוע בציבור לאלמן/ה לאחר מות בן/בת זוגם. יחד עם זאת, חקיקה זו נוגעת בעיקרה לנושא קצבת השאירים של הביטוח הלאומי. כאשר נבחנות זכויות פנסיוניות מקרן הפנסיה, עשוי האלמן/ה להידרש להמצאת אישורים רשמיים על היותו ידוע בציבור של הנפטר וכן להוכיח כי בני הזוג חיו יחד לפחות שנה אחת ועד יום הפטירה, לפני מותו של בן/בת הזוג.

ככלל, על מנת להבטיח את זכויותיהם, רצוי כי בני זוג ידועים בציבור יפנו לעורך דין מומחה ויערכו צוואה או צוואה הדדית, שתסדיר את נושא הורשת הזכויות והירושה בכלל.

ידועים בציבור ומזונות אישה

על פי החוק העברי במדינה ישראל, זכאית אישה נשואה למזונות מבעלה לאורך כל חיי הנישואים.

יחד עם זאת, מזונות אישה נקבעים על פי הכתובה עליה חותם הבעל בזמן החופה, ובהיעדר כתובה כזאת לא זכאית בת זוג ידועה בציבור למזונות אישה לאחר פרידה. יחד עם זאת, במקרים מסוימים, בהם האישה הידועה בציבור תלויה כלכלית בבן זוגה, תהיה היא זכאית לקבל “מזונות משקמים”, קרי מזונות לזמן קצוב, במטרה לאפשר לאישה להשתקם כלכלית ולבנות חיים חדשים לאחר הפרידה.

בני זוג הידועים בפני הציבור יכולים להסדיר את נושא מזונות האישה במקרה של פרידה.

בהסכם ממון שנקרא הסכם חיים משותפים, מפורטות כל ההסכמות בין בני הזוג בנושא ממון ורכוש, לרבות מזונות אישה במקרה פרידה.

הסכם ממון בין בני זוג ידוע בציבור

בהיעדר הסכם ממון, ודברים אלה נכונים גם לזוג הידוע בציבור וגם לזוג נשוי, יחולק הרכוש בין בני זוג שנפרדו/ התגרשו על פי הילכת השיתוף – כל אחד מבני הזוג יוכל לטעון לזכויות ברכוש/ נכס של בן הזוג השני, או ברכוש משותף, אם יוכיח כי הייתה כוונת שיתוף באותו הרכוש/ נכס. ככלל, נטל ההוכחה של כוונת השיתוף הוא לא פשוט, והוא עוד יותר לא פשוט במקרה של ידועים בציבור.

בהתאם לכך, ועל מנת להסדיר את הדברים מראש ולהפחית את חוסר הוודאות במהלך החיים הזוגיים.

חשוב ומומלץ לערוך הסכם ממון בין בני זוג ידועים בציבור, הסכם הנקרא בדרך כלל “הסכם חיים משותפים”, ובו נקבעים העקרונות לחלוקת הרכוש והממון בין בני הזוג לאחר פירוק הקשר הזוגי, אם אכן יתרחש פירוק כזה.

את הסכם הממון חשוב לערוך בליווי עורך דין מומחה.

במסגרת הסכם הממון ישנם נושאים סביבם לא ניתן לקבוע הסכמות (למשל, מזונות ומשמורת על ילדים שטרם נולדו). כמו כן, הסכם ממון הוא הסכם בעל משמעות רבה לכל אחד מבני הזוג ומטרתו העיקרית היא ליצור וודאות סביב נושאים עתידיים שאין וודאות לגביהם. אך ורק מעורבות של עורך דין מומחה תוכל להבטיח כי כל אחד מבני הזוג קיבל ייצוג נכון של האינטרסים שלו בהסכם, וכי ההסכם כולל את כל האינטרסים של כל אחד מבני הזוג.

תעודת זוגיות

תעודת זוגיות

תחילתו של קונספט תעודת זוגיות, ביוזמה של עו”ד אירית רוזנבלום המתמחה בתחום דיני המשפחה, שהגתה את הרעיון להנפיק תעודת זוגיות לבני זוג המעוניינים להיכנס לקשר זוגי מבלי להינשא כדת וכדין. בתחילה הייתה תעודת הזוגיות תעודה סמלית המביעה את המחויבות ההדדית של בני הזוג זה לזה, אך לאורך זמן הגיעה התעודה גם לערכאות המשפטיות, והפסיקה הקיימת מאפשרת הכרה בתעודת הזוגיות כמסמך משפטי המעיד על זוגיות בני הזוג לכל דבר ועניין, בכפוף לקיומם של מספר תנאים נוספים.

מהי תעודת זוגיות?

תעודת זוגיות היא תעודה סמלית שהפקתה נהגתה לראשונה על ידי עו”ד אירית רוזנבלום, מייסדת ארגון “משפחה חדשה”. תעודה זו מיועדת להוות תחליף סמלי לתעודת נישואים, ומייצגת את המחויבות הזוגית ההדדית של בני הזוג, זה כלפי זה. התעודה מעידה שהאוחזים בה הם בני זוג, הצהירו על התחייבותם כבני זוג והצהרתם אושרה ונחתמה על ידי עורך דין מוסמך.

התעודה היא פתרון מצוין כתחליף לתעודת נישואים עבור כל זוג שמעוניין להקים קשר זוגי מבלי להיכנס לברית הנישואין כדת וכדין, ובכלל זה פסולי חיתון, זוגות חד מיניים, כהן וגרושה, בני זוג מעורבים מבחינה דתית, ידועים בציבור וכל אדם אחר שפשוט מעוניין לקיים קשר זוגי ללא נישואין רשמיים.

האם התעודה קבילה מבחינה חוקית?

תעודת הזוגיות היא מסמך שאינו מופיע בחקיקה הישראלית, ולכן אין לה שום מעמד חוקי. יחד עם זאת, לאורך השנים בדיונים שנערכו בערכאות משפטיות, הוצגה תעודת הזוגיות כמסמך המעיד על זוגיות בני הזוג, ובמספר פסיקות שניתנו בדיונים אלה הוכרה התעודה לצורך עדות על זוגיות בני הזוג. המשמעות היא שהכרה בתעודת הזוגיות הפכה לקבילה בזכות הפסיקה, אך במקרים מסוימים היא אינה מספיקה כראיה סופית וחד משמעית כדוגמת תעודת נישואין.

כך למשל, בני זוג נשואים זכאים לכל הזכויות המוענקות לזוגות נשואים בישראל. לעומת זאת, ידועים בציבור למשל האוחזים בתעודת זוגיות, עדיין יצטרכו להוכיח שהם מתגוררים באותו בית ומקיימים משק בית משותף. בתוך כלל התנאים שבהם צריכים לעמוד ידועים בציבור על מנת להיות זכאים לזכויות מסוימות, תנאי אחד (מעבר למשל למגורים יחד) כולל הצגת תעודה רשמית המעידה על זוגיות בני הזוג, ולצורך זה ישנם יותר ויותר שופטים המקבלים את תעודת הזוגיות כתעודה קבילה.

מהן הזכויות שמעניקה התעודה?

תעודת זוגיות הפכה לתעודה מוכרת וקבילה במוסדות שלטון רבים, וככזאת מעניקה זכויות רבות לבני הזוג האוחזים בה. להלן רשימה של הזכויות להן יהיו זכאים בני זוג האוחזים בתעודה:

  • זכויות כלכליות – הכרה במעמד נשואים במס הכנסה, בבנקים, בביטוח הלאומי, בפני רשויות שלטון כדוגמת רשות הרישוי בעניין בעלות על רכב, ברשם הירושות ועוד
  • זכויות במשרד השיכון – זכות לקבלת זכאות למשכנתא, סיוע מוגדל ליוצאי אתיופיה, זכות לקבל את כספי הפיקדון הצבאי מידי צה”ל
  • זכויות מוניציפליות – זכויות הניתנות על ידי רשויות מקומיות לזוגות נשואים, ובכלל זה הזכות להירשם לגנים ובתי ספר, הנחות בארנונה, חניה עירונית וכן הלאה
  • זכויות פנסיוניות – הכרה בזכאות לזכויות הפנסיה של בן הזוג הן בביטוח הלאומי והן בקרנות הפנסיה
  • זכויות בריאות – הכרה כזוג נשוי בשירותי בריאות כדוגמת טיפולי פוריות, זכויות לידה וקופת חולים
  • זכויות ממקום עבודה – הכרה כבני זוג ביחס להטבות הניתנות לבני זוג על ידי מקום העבודה של בן הזוג
  • זכויות ירושה – הכרה כבן זוג וכשאיר בעניין קבלת ירושה של בן הזוג
  • זכויות אישיות – הזכות לרשום את שם המשפחה של בן הזוג, וכן לרשום את הילדים תחת שם משפחתכם

כאמור, זכויות אלה בחלקן דורשות עמידה בשורה של תנאים, כשלעיתים תעודת הזוגיות מספיקה ולעיתים יהיה על בני הזוג להוכיח עמידה בתנאים נוספים. יחד עם זאת, בכל הנוגע להצגת תעודה רשמית המעידה על קיום הזוגיות, תעודת זוגיות היא תעודה קבילה ומוכרת על ידי רשויות רבות.

כיצד מבטלים תעודת זוגיות?

על אף שתעודת זוגיות מקנה זכויות רבות הניתנות לבני זוג נשואים, במקרה של פירוק הקשר הזוגי אין כל צורך להתגרש ברבנות על מנת לבטל את מעמד תעודת הזוגיות. ביטול תעודת זוגיות מבוצע באמצעות פנייה לעורך דין משפחה לעריכת תצהיר על פירוק הקשר הזוגי וביטול תעודת הזוגיות. לצורך העניין לא נדרש הליך גירושין כלשהו על מנת לבטל את התעודה ומספיקה הצהרה של שני הצדדים על פירוק הקשר הזוגי.

מה ההבדל בין תעודת זוגיות ובין נישואים אזרחיים?

לתעודת הזוגיות שני יתרונות חשובים מאוד על פני נישואים אזרחיים. נישואים אזרחיים הינו מוסד שאינו מוכר במדינת ישראל. המשמעות היא שבני זוג המעוניינים להינשא בנישואים אזרחיים יידרשו לטוס לחו”ל על מנת לערוך את הסכם הנישואין. הליך זה כרוך בהוצאות רבות ובטרחה רבה, שלא תמיד מצדיקות את עצמן. תעודת זוגיות, לעומת זאת, היא תעודה שניתן לערוך ולהוציא בישראל ללא צורך בטיסה לחו”ל או בפרוצדורות יקרות ומורכבות אחרות.

היתרון החשוב השני שמציעה תעודת זוגיות על פני נישואים אזרחיים בא לידי ביטוי במקרה של פירוק הקשר הזוגי. במקרה של נישואים אזרחיים, יידרשו בני הזוג לעבור תהליך גירושין רגיל ברבנות הראשית, וזאת על אף שלא התחתנו במסגרתה. המשמעות היא שפירוק הקשר הזוגי בנישואים אזרחיים, כמוהו כפירוק קשר נישואים כדת וכדין. לעומת זאת, פירוק הקשר הזוגי במקרה של תעודת זוגיות, אינו דורש כל הליך גירושין, וניתן פשוט לבטל את תעודת הזוגיות באמצעות הגשת הצהרה על פירוק הקשר הזוגי וחתימה של עורך דין משפחה מוסמך.

מה צריך לעשות בכדי להוציא תעודת זוגיות?

במידה ואתם מקיימים קשר זוגי ומנהלים משק בית משותף, ומעוניינים להוציא תעודת זוגיות, כל שעליכם לעשות הוא לגשת אל עורך דין משפחה מוסמך ולהגיש תצהיר על מחויבותכם ההדדית זה כלפי זה, ולהצהיר כי אתם בני זוג לכל דבר ועניין ומקיימים חיים משותפים. עורך הדין יאמת את דבריכם וינפיק עבורכם תעודת זוגיות רשמית בחתימתו.

שימו לב: את הוצאת תעודת הזוגיות כדאי ללוות גם בהסכם זוגיות. הסכם זוגיות הוא למעשה הסכם ממון הנחתם בין שני בני זוג, ובו מפרטים בני הזוג את כל אופן התנהלותם סביב הרכוש והממון הפרטי של כל אחד מבני הזוג וסביב הרכוש והממון המשותף של בני הזוג. הסכם זה יכול לכלול היבטים זוגיים נוספים כמו ענייני חינוך, ילדים, בריאות ועוד. ההסכם בא לידי ביטוי הן לאורך הקשר הזוגי ובמיוחד במקרה של פירוק הקשר הזוגי.

הצורך בהסכם זה נובע מהיעדר חקיקה מסודרת כפי שקיימת במקרה של נישואים כדת וכדין. במידה ואתם בוחרים לקיים קשר זוגי ללא נישואים ובכפוף לתעודת זוגיות, כדאי וחשוב שיהיה הסכם זוגיות שיסדיר את העניינים הממוניים ביניכם בצורה מסודרת ויפחית מצבים ותחושות של חוסר וודאות בקרב בני הזוג.

הסכם ממון

הסכם ממון

במהלך חיינו כאנשים פרטיים אנו צוברים הון ורכוש, שאמור לשרת אותנו בהווה ובעתיד. כאשר אנו נכנסים למערכת זוגית, אנו חולקים למעשה את חיינו עם אדם נוסף, וממשיכים לצבור הון ורכוש בצורה משותפת. הסכם ממון הוא הסכם שאמור להסדיר את חלוקת הרכוש וההון, זה הפרטי וזה המשותף, במקרה של פירוק המסגרת הזוגית ופרידת בני הזוג.

מהו הסכם ממון?

הסכם ממון הוא הסכם הנערך בכתב בין בני זוג (כל מערכת זוגית, לרבות זוגות חד מיניים, בין שבמסגרת נישואין ובין שלאו), להסדרת ענייני ממון ורכוש עתידיים במקרה של פירוק המערכת הזוגית. יחד עם זאת, הסכם הממון יכול להתייחס גם לסוגיות בתוך המערכת הזוגית, למשל ענייני אחזקה ובעלות על נכסים.

הסכם הממון יכול לכלול בתוכו כל סוגיה בין בני זוג, שיש לה הקשר כספי או כלכלי, ובכלל זה ענייני מזונות ומשמורת ילדים, נכסים, שכר, רווח, בעלות על נכס, ירושות וכן הלאה. הסכם זה נועד למזער את חוסר הוודאות של הצדדים לגבי הרכוש הפרטי שאיתו נכנסו לקשר, ולגבי הרכוש המשותף שיצברו יחד בני הזוג, במקרה של פרידת הצדדים ופירוק הקשר הזוגי.

על אף שבני זוג רבים נרתעים מעריכת הסכם ממון בטענה שהסכם כזה מביע לכאורה חוסר אמון בין הצדדים עד כדי הצורך לחתום על הסכם כתוב, בפועל מציע הסכם ממון המון שקט נפשי לכל אחד מבני הזוג, שבסופו של דבר מודעים למציאות בה אנו חיים וערים לאפשרות שגם האהבה יכולה להסתיים בסופו של דבר בשבר ופרידה.

על מנת להעניק להסכם ממון תוקף משפטי יש לאשר אותו על ידי נוטריון או על ידי בית המשפט לענייני המשפחה, וזאת במידה וההסכם נחתם לפני הנישואין. במידה וההסכם נחתם לאחר הנישואין, תוקפו המשפטי יכול להינתן לו אך ורק באישור בית משפט לענייני משפחה.

מה כולל הסכם ממון?

בניגוד לדעה הרווחת, הסכם ממון אינו מתייחס אך ורק לסוגיות כלכליות ופיננסיות בין בני הזוג. אכן, המניע המרכזי לחתימה על הסכם ממון הוא מניע כלכלי, ובדרך כלל רובו אכן יעסוק בנושאים פיננסיים וענייני רכוש וממון. יחד עם זאת, בהסכם זה ניתן לכלול כל סוגיה שעלולה בבוא העת ליצור חילוקי דעות בין בני הזוג. בכלל זה, יכולים בני הזוג להסדיר נושאים כמו מזונות ומשמורת ילדים על הילדים המשותפים שייוולדו להם במקרה של גירושין, ואף על מזונות המתקבלים מבן זוג קודם.

יחד עם זאת, לא ניתן לקבוע כל סוגיה בכל תנאי במסגרת הסכם ממון, וכך למשל, בית משפט לא יאשר הסכמות שנתקבלו בכל הנוגע למשמורת ומזונות ילדים משותפים שטרם נולדו, או בנוגע לסנקציות כספיות שיוטלו על בן זוג שיסרב לתת או לקבל גט.

ככלל, לפני חתימה על הסכם ממון חשוב שכל אחד מהצדדים יחשוב על כל הנושאים שהיה רוצה לכלול בהסכם כזה, ויביא את כולם אל השולחן. עורך הדין שיערוך את ההסכם יוכל לגרוע נושאים שהחוק אינו מתיר לכלול בהסכם ממון, ויוכל להוסיף אלמנטים שאולי בני הזוג לא חשבו עליהם, אך הוא מניסיונו יכול לתרום להסכם.

מתי צריך לחתום על הסכם ממון?

אחת השאלות שמטרידות אנשים המעוניינים לחתום על הסכם ממון יותר מכל, היא השאלה סביב העיתוי הטוב ביותר לחתום עליו. ככל שהחתימה מבוצעת בשלב מוקדם יותר בקשר, כך יכולים הצדדים להיכנס לקשר עם יותר בטחון, ללא חשש שעצם הקשר הזוגי ביניהם, גם אם טרם הוסדר בנישואין, עלול להשפיע על רכוש וממון שכבר צברו בחייהם הפרטיים. כך למשל, אם בני הזוג כבר חיים יחד בבית משותף מזה שנה, ייתכן שאחד מבני הזוג יוכל לטעון כבר בשלב זה, טענות על שותפות סביב רכוש פרטי שהביא איתו בן הזוג השני. בהיבט זה, ניתן לחלק את הסכמי הממון לשלושה סוגי הסכמים:

הסכם ממון שנחתם לפני הנישואין

מקרה זה נכון גם למסגרות זוגיות מוכרות כדוגמת ידועים בציבור. הסכמים אלה נחתמים בשלב מוקדם של הקשר, עוד לפני שנחתמה ברית הנישואין בין בני הזוג, ועוסקים בעיקר בנושאים של חלוקת רכוש וזכויות בנכסים במקרה של פירוק הקשר הזוגי.

הסכם ממון שנחתם לאחר הנישואין

גם במקרה זה, ההסכמים עוסקים בעניינים של רכוש וזכויות בנכסים, חלוקת רכוש משותף, הון משותף ונכסים שנרכשו במאמץ משותף, ובמקרה של ילדים שכבר נולדו, יכולים הסכמים אלה לכלול גם עניינים שקשורים למזונות ומשמורת הילדים במקרה של פירוק הקשר הזוגי בעתיד.

הסכם גירושין או פירוד

הסכם גירושין גם הוא מעין הסכם ממון, רק שהוא אינו צופה פני עתיד, אלא נחתם בזמן פירוק הקשר הזוגי. בהיעדר הסכם ממון קודם, אלו הם ההסכמים שהכי קשה להסדיר בהם את נושא חלוקת הרכוש וההון. למעשה, הסכם ממון נועד לכך שהסכם הגירושין יהיה ברור מאליו מראש, ושכל צד ידע מה הוא מקבל במקרה של גירושין.

ככלל, אכיפת הסכמי ממון נתונה לפרשנות בתי המשפט ולהתפתחות הפסיקה בתחום זה, שכן מדובר בהסכמים הצופים פני עתיד כשהמציאות אינה ידועה. הסכם גירושין לעומת זאת, נחתם בזמן אמת על פי המציאות הקיימת ולכן קל יותר לאכיפה, ואין בו מקום רב לפרשנות.

רכוש פרטי מול רכוש משותף?

הכלל אומר, שכאשר בני זוג נשואים מתגרשים הם צריכים לחלוק ביניהם אך ורק רכוש משותף, אותו צברו יחד במהלך חייהם המשותפים. יחד עם זאת, חשוב להכיר את הלכת השיתוף, המתייחסת לנכסים פרטיים איתם נכנס בן הזוג אל הקשר הזוגי, והפכו עם הזמן לנכסים משותפים. כך למשל, אם בן זוג אחד הוא בעל דירה שהייתה בבעלותו עוד לפני הקמת הקשר הזוגי, אבל לאורך הקשר הזוגי תרם בן הזוג השני בטיפול בנכס, בשיפוצו, באחזקתו, ואפילו בדאגה להשכרתו במקרה שמדובר בנכס להשכרה, הרי שיש לו מקום לבוא ולטעון כי הנכס הפך למשותף במסגרת הקשר הזוגי.

הלכת השיתוף יכולה לחול גם כאשר ישנה כוונת שיתוף סביב הנכס, או כאשר בני הזוג חיו בו את מרבית חייהם המשותפים. נושאים אלה מן הסתם חייבים לקבל התייחסות ברורה בהסכם הממון, ולכן גם חשוב לערוך את ההסכם כמה שיותר מוקדם בתוך הקשר הזוגי.

מהו הסכם חיים משותפים בין ידועים בציבור?

בשנים האחרונות, ואפשר לומר גם בעשורים האחרונים, חלה עלייה דרמטית במספר בני הזוג המעדיפים לקיים קשר זוגי ללא נישואין. בני זוג אלה חיים למעשה על פי מודל הנקרא “ידועים בציבור”, קרי בני זוג הידועים בציבור כבני זוג, אך אינם נשואים כדת וכדין או במסגרת אזרחית. גם בני זוג ידועים בציבור יכולים לחתום על הסכם ממון , הקרוי בדרך כלל הסכם חיים משותפים, וגם הוא נועד להסדרת הנושא של חלוקת רכוש, נכסים וממון במקרה של פירוק הקשר הזוגי.

בניגוד לבני זוג נשואים, אצל בני זוג ידועים בציבור אין נקודה ברורה בה הפך הקשר לזוגי, כדוגמת טקס נישואין. בהתאם לכך, במקרה כזה מומלץ לערוך את ההסכם כמה שיותר מוקדם, כך שלא ייוותר מקום רב לפרשנות. חשוב להדגיש בהקשר זה שפרשנות חוקית היא אינה דבר שלילי, אלא שהסכם ממון נועד להעניק תחושה של וודאות כמה שיותר גבוהה לכל אחד מבני הזוג, וככל שמותירים יותר מקום לפרשנות כך נפגעת תחושת הוודאות, כך שבמקרה של הסכם ממון בהחלט יש מקום לעשות שיקולים שיצמצמו עד כמה שניתן את עניין הפרשנות, ויקבעו את הדברים בצורה וודאית, במיוחד במקרה של ידועים בציבור.

כמה עולה לחתום על הסכם ממון?

עריכת הסכם ממון הוא שירות משפטי שמעניקים עורכי דין בתחום דיני המשפחה. עלות השירות יכולה להשתנות ממקרה למקרה בהתאם למורכבות ההסכם, היקפים הנכסים והממון המעורבים בהסכם ורמת מורכבות ההסכמות שרוצים בני הזוג להגיע אליהן. עלות ההסכם יכולה להשתנות גם בהתאם לנושאים אדמיניסטרטיביים כמו עריכת ההסכם בשתי שפות, במקרה של בני זוג דובר שתי שפות שונות, וכן אישור ההסכם בבית משפט שגם הוא עולה כסף.

לעניין המחיר, חשוב לזכור שהסכם ממון חייב להיות סגור מכל כיוון אפשרי, ולכן חשוב מאוד שייערך וייחתם בפני עורך דין מקצועי, המתמחה בתחום של הסכמי ממון ובעל רקורד בתחום. עורך דין כזה עשוי לגבות מכם יותר מאשר עורכי דין שאין להם רקע בתחום, אך התמחות זו שווה כל שקל, ואתם בהחלט רוצים להשקיע את הסכום הנדרש לשם כך.